• <p id="xlwyx"></p>
   <pre id="xlwyx"><s id="xlwyx"></s></pre>

   <acronym id="xlwyx"></acronym>
   1. 佛學寶典

    書名 作者
    四分律佚名
    四分比丘尼戒本懷素
    受十善戒經佚名
    十誦律佚名
    大周刊定眾經目錄明佺
    十誦羯磨比丘要用佚名
    十誦比丘尼波羅提木叉戒本佚名
    十誦比丘波羅提木叉戒本佚名
    舍利弗問經佚名
    善見律毗婆沙佚名
    善恭敬經佚名
    沙彌威儀佚名
    大唐貞元續開元釋教錄圓照
    沙彌尼離戒文佚名
    沙彌尼戒經佚名
    道宣律師感通錄道宣
    代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集圓照
    薩婆多毗尼毗婆沙佚名
    薩婆多部毗尼摩得勒伽佚名
    清凈毗尼方廣經佚名
    菩薩瓔珞本業經佚名
    菩薩五法懺悔文佚名
    菩薩受齋經佚名
    菩薩戒羯磨文佚名
    大唐西域求法高僧傳義凈
    国内自拍真实伦在线观看视频
   2. <p id="xlwyx"></p>
     <pre id="xlwyx"><s id="xlwyx"></s></pre>

     <acronym id="xlwyx"></acronym>